• Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • кикотене
  • YouTube

TD Display Pusher за Витамин Box

TD Display Pusher за Витамин Box

Дизайн Скица

като

Изисквания, включително:

1. Дисплей кутия с автоматично подаване тласкач.

2. Място и печат на лого.

3. Индивидуално тласкач

4. Данни за пакет и т.н.

Проектиране

  1. Чрез вътрешна дискусия

Our engineers design the 3D drawing based on client’s requirements, as well as offering some advices.

Through communication with client Our engineers revise the drawings according to the details required.

Финализиран.

asdfw
qwqe
ryw

Дизайн потвърдена

                                                       1. окончателен проект потвърдена.

                                                       2. Осигуряване на цитата според окончателния дизайн.

вземане на пробата

Asda

 

1. Последващи действия производството на извадката.

2. Изпратете проба на клиента.

Масова продукция

1. Последващи действия на производството, както и обратна връзка на клиента по график.

2. Последващи действия други подробности във времето за доставка.

DFF

Доставка

1. Подредете доставката.    2. Други подробности за доставката му.

QQQQ