• Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • кикотене
  • YouTube

TD Display Pusher за Витамин Box

TD Display Pusher за Витамин Box

Дизайн Скица

като

Изисквания, включително:

1. Дисплей кутия с автоматично подаване тласкач.

2. Място и печат на лого.

3. Индивидуално тласкач

4. Данни за пакет и т.н.

Проектиране

  1. Чрез вътрешна дискусия

Нашите инженери проектира 3D чертежа от SolidWorks софтуер, базиран на изискванията на клиента, както и някои съвети оферта.

Чрез комуникация с клиента Нашите инженер преразгледа чертежите според данните, изисквани.

Финализиран.

asdfw
qwqe
ryw

Дизайн потвърдена

                                                       1. окончателен проект потвърдена.

                                                       2. Осигуряване на цитата според окончателния дизайн.

вземане на пробата

Asda

 

1. Последващи действия производството на извадката.

2. Изпратете проба на клиента.

Масова продукция

1. Последващи действия на производството, както и обратна връзка на клиента по график.

2. Последващи действия други подробности във времето за доставка.

DFF

Доставка

1. Подредете доставката.    2. Други подробности за доставката му.

QQQQ