• Facebook-ийн
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube-ийн

Австралид NBN, гоо сайхны брэнд

NBN - Австралийн гоо сайхны брэнд

дизайн Sketch

afdf

    гэх мэт шаардлага:

    1. дарга барилгын ажил

    2. 3D тэмдэг Opal бичих

    3. Үндсэн босоо

    4. Бүх нарийвчилсан судалгааны бүрэлдэхүүн хэсэг

    5. Хос LED бар

    6. 1.6mm хөнгөн ган шургуулга татаж, гэх мэт

зураг төсөл

дотоод хэлэлцүүлэг дамжуулан манай инженер, үйлчлүүлэгчийн шаардлагад үндэслэн SolidWorks програм хангамж 3D зураг, санал болгох, түүнчлэн зарим нэг зөвлөгөө боловсруулах.

үйлчлүүлэгчтэй харилцах дамжуулан бидний инженер шалгах зураг шаардагдах дэлгэрэнгүй холбоотой.

Эцэслэн.

afdf

afdf

afdf

дизайн баталсан

                                                       1. эцсийн зураг төсөл баталсан юм.

                                                       2. эцсийн зураг төсөлд заасны дагуу үнийн санал гаргах.

гаргах дээж

ffdsf

 

1. Жишээ үйлдвэрлэл дээр дагана уу.

2. үйлчлүүлэгчид дээжийг илгээх.

үйлдвэрлэл

 

1. хүртэл хуваарийн дагуу үйлчлүүлэгчид үйлдвэрлэл, мөн санал дага.

2. хүртэл нийлүүлэх үед бусад дэлгэрэнгүй мэдээллийг дага.

ffdsf

Хүргэлтийн

1. хүргэх зохион байгуулна.    2. ачааг Бусад мэдээлэл.

ffdsf