• Facebook-ийн
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube-ийн

Витамин хайрцаг TD харуулах Pusher

Витамин хайрцаг TD харуулах Pusher

дизайн Sketch

зэрэг

гэх мэт шаардлага:

авто тэжээл pusher 1. Дэлгэц хайрцаг.

2. Байршил, лого хэвлэх.

3. Гаалийн pusher

4. Багц гэх мэт мэдээлэл

зураг төсөл

  1. дотоод хэлэлцүүлэг дамжуулан

Манай инженер, үйлчлүүлэгчийн шаардлагад үндэслэн SolidWorks програм хангамж 3D зураг, санал болгох, түүнчлэн зарим нэг зөвлөгөө боловсруулах.

үйлчлүүлэгчтэй харилцах дамжуулан бидний инженер шалгах зураг шаардагдах дэлгэрэнгүй холбоотой.

Эцэслэн.

asdfw
qwqe
ryw

дизайн баталсан

                                                       1. эцсийн зураг төсөл баталсан юм.

                                                       2. эцсийн зураг төсөлд заасны дагуу үнийн санал гаргах.

гаргах дээж

asda

 

1. Жишээ үйлдвэрлэл дээр дагана уу.

2. үйлчлүүлэгчид дээжийг илгээх.

Олноор үйлдвэрлэх

1. хүртэл хуваарийн дагуу үйлчлүүлэгчид үйлдвэрлэл, мөн санал дага.

2. хүртэл нийлүүлэх үед бусад дэлгэрэнгүй мэдээллийг дага.

dff

Хүргэлтийн

1. хүргэх зохион байгуулна.    2. ачааг Бусад мэдээлэл.

qqqq