• ෆේස්බුක්
  • ඉන්ස්ටග්රෑම්
  • LinkedIn
  • ට්විටර්
  • YouTube

අප අමතන්න

විකිණීමට පෙන්වන්න සමාගම, සමාගම නිංෙබෝ WEDAC පේදුරු

කාර්යාල

සහජීවනය,: කාමරය 09B3, 9 / එෆ් DongHai ShuGuang ගොඩනැගිල්ල No.455 නැගෙනහිර ෙසොංෂාන් පාර, නිංෙබෝ 315040, ෙෂේජියෑං, චීනය

දුරකථන: + 86-574-87282738

ෆැක්ස්: + 86-574-87282316

කර්මාන්ත ශාලාව

ලිපිනය: අංක 6 Hongxing පාර, Hongtang කාර්මික කලාපය ඒ, නිංෙබෝ 315040, ෙෂේජියෑං, චීනය

දුරකථන: + 86-574-87282738

ෆැක්ස්: + 86-574-87282316

මයිකල් වැන්ග්

(ප්රධාන කලමනාකර)

විද්යුත් තැපෑල: sales@wedac.com.cn

දුරකථන: + 86-13605742759