• Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • кикотене
  • YouTube

NBN-козметична марка в Австралия

NBN - козметична марка в Австралия

Дизайн Скица

afdf

    Изисквания, включително:

    1. ръководител строителство

    2. 3D знак опал букви

    3. Главна изправено

    4. Всички компоненти на запълваща

    5. Dual LED лента

    6. 1.6мм лека чекмедже стомана и т.н.

Проектиране

Чрез вътрешна дискусия Нашите инженери проектират 3D чертежа въз основа на изискванията на клиента, както и дават някои съвети.

Чрез комуникация с клиента Нашите инженери преработват чертежите според изискваните детайли.

Финализиран.

afdf

afdf

afdf

Дизайн потвърдена

                                                       1. окончателен проект потвърдена.

                                                       2. Осигуряване на цитата според окончателния дизайн.

вземане на пробата

ffdsf

 

1. Последващи действия производството на извадката.

2. Изпратете проба на клиента.

В производство

 

1. Последващи действия на производството, както и обратна връзка на клиента по график.

2. Последващи действия други подробности във времето за доставка.

ffdsf

Доставка

1. Подредете доставката.    2. Други подробности за доставката му.

ffdsf