• Facebook
  • Instagram
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

thương hiệu NBN-thẩm mỹ tại Úc

NBN - thương hiệu mỹ phẩm tại Úc

thiết kế Phác thảo

afdf

    Yêu cầu bao gồm:

    1. Trưởng xây dựng

    2. 3D chữ ký opal

    3. Main thẳng đứng

    4. Tất cả các linh kiện ấp ủ

    thanh 5. LED kép

    6. 1.6mm ngăn kéo bằng thép nhẹ, vv

Thiết kế

Through internal discussion Our engineers design the 3D drawing based on client’s requirements, as well as offering some advices.

Through communication with client Our engineers revise drawings according to the details required.

Hoàn thành.

afdf

afdf

afdf

thiết kế khẳng định

                                                       1. Thiết kế cuối cùng khẳng định.

                                                       2. Cung cấp báo giá theo thiết kế cuối cùng.

mẫu làm

ffdsf

 

1. Theo dõi việc sản xuất mẫu.

2. Gửi mẫu cho khách hàng.

trong sản xuất

 

1. Theo dõi việc sản xuất, và phản hồi cho khách hàng theo đúng kế hoạch.

2. Theo dõi các chi tiết khác trong thời gian để giao hàng.

ffdsf

giao hàng

1. Sắp xếp việc cung cấp.2. Các chi tiết khác cho lô hàng.

ffdsf